صنعت پلی اتیلن

نامه دوم رئیس انجمن به وزارت صنعت، معدن و تجارت

رای دادن به این مورد
(1 رای)

نامه دوم رئیس محترم هیأت مدیره انجمن به آقای مهندس نعمت زاده وزیر محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت

 

محسن جمالیان رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن در پیگیری نامه ی اول خود به مهندس نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت نامه ی دیگری را مکتوب کرده اند که در ادامه می خوانید:

جناب آقاي مهندس نعمت زاده
وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

موضوع: پيگيري نامه شماره 918-92 مورخ 14 دی ماه 1392 انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن

با احترام
جناب وزير، يكصد و چند روز ديگر هم گذشت، و چشم انداز صنعت و توليد كشور، همچنان غبارآلود و غمگين است و نشاني از بهبود به چشم نمي خورد.

پتروشيمي ها، همچنان گنگ و مبهم رفتار مي كنند، بورس دچار نارسائي است و صنعتگر و توليدكننده خيري ازين مركز پر جوش و خروش نمي بيند و در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم كسي نيست كه پرسش هاي صنعتگران را پاسخ گويد.

در نامه پيشين با نگاهي گذرا كوشيديم نگاه تيزبين جنابعالي را به چاله ها و حفره هاي موجود در راهِ رشدِ توليد و اعتلاي صنعت متوجه سازيم، با شناختي كه از جنابعالي داريم و با توجه به تسلط شما به همه فرايندهاي جاري در مجموعه صنايع كشور، اميدوار بوديم، گره ي از كار سخت صنعتگران گشوده شود، امّا دريغ كه حرف هايمان بازتابي نيافت و پرسش هايمان بي پاسخ ماند.

جنابعالي در دوران وزارت تان در دولت سازندگي، بسيار بر ايجاد و تقويت تشكل ها تأكيد مي فرموديد امّا آن همه تأكيد حاصلي به بار نيآورد جز آنكه تشكلي شبه دولتي برپا و برجا بماند كه بيشتر ثناگوي مديران دولتي هستند تا مشكل گشاي صنعتگر و توليدكننده.

در آغاز سال نوي خورشيدي و بر اساس برنامه هاي عمراني وزارت جهاد كشاورزي قرار است در 1.400.000 (يك ميليون و چهارصد هزار هكتار) از زمين هاي كشاورزي طرح آبياري پياده شود.

انجام اين كار، با لوله هاي پلي اتيلن خواهد بود، البته اين بخشي از طرح هاي عمراني سال كنوني بشمار مي آيد. اگر طرح هاي مربوط به شبكه توزيع گاز كشور و انتقال آب و جمع آوري فاضلاب را هم به طرح زمين هاي كشاورزي اضافه كنيم، در مي يابيم كه انجمن ما بايد براي اجراي حجمي عظيم از كارهاي عمراني تجهيز شود و نقش سازنده خود را در ساختن ايران آباد ايفاء كند.

با توجه به عملكرد بورس و پتروشيمي ها و همچنين بي توجهي وزارت صنعت، معدن و تجارت، به چرخه معيوب توزيع مواد اوليه، انجمن ما به شدّت نگرانِ آينده است.

جنابعالي بهتر از ما مي دانيد كه توليد كننده لوله و اتصالات پلي اتيلن براي برپاي ماندن و رشد، دو راه بيشتر ندارد، نخست، شركت در انجام طرح هاي عمراني و سپس صادرات.

متأسفانه در عمل و بدليل وجود چرخه معيوب صنعتي دولت (بورس، پتروشيمي ها و وزارت ها) هر دو راه بر روي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن بسته است.
براي عيب يابي چرخه معيوب صنعت و توليد بايد هدف ها و روش هاي هر يك از اجزاء اين چرخه را بازبيني و بازشناسي كرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولّي صنعت و پشتيبان توليدكننده هيچگاه صداي صنعتگران واقعي را نشنيده است و با تكيه بر موضع ديوانسالارانه، هدف ها و روش ها را تعريف و اجراء كرده است و همچنان بر همان پايه هاي لرزان و سست پاي مي فشارد. در نامه پيشين هم به آگاهي تان رسانديم كه فهرست"بهين ياب" بيش از آنكه سياه اي باشد بر پايه واقعيت هاي صنعت كشور، دستاويزي است براي عملكرد نارساي بورس و پتروشيمي ها.

در اين سياهه و به عنوان نمونه، هفتصد توليدكننده لوله و اتصالات پلي اتيلن گنجانده شده است، در حاليكه بر پايه آمار انجمن توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن، يكصد و نود توليد كنندة صاحب شناسنامه در اين صنعت داريم و راز و رموز پانصد توليدكننده ديگر لوله و اتصالات پلي اتيلن در فهرست "بهين ياب" براي ما ناگشوده است.
اين لشگر پانصد نفره سهميه دارند و براساس مجوزهاي صادر شده از سوي وزارتِ تحتِ امر جنابعالي يا پيش از شما در بورس حاضر مي شوند و مواد اوليّه خريداري مي كنند.
هويّت و واقعيت اين گروه براي انجمن ما بسيار مبهم و ناشناخته است. نمي توانيم باور كنيم كه اين همه همكار نامرئي و ناشناخته پيدا كرده ايم.
هنگامي كه توليدكنندگان واقعي براي تأمين مواد اوليه در بورس ناكام مي مانند و ناگزير به بازار سياه روي مي آورند و اضافه قيمتي برابر 1700 تومان براي هر كيلو مي پردازند، از خود مي پرسند چگونه است كه با همه سختگيري هاي بورس و روش قطره چكاني پتروشيمي، اين همه مواد اوليّه از كجا به بازار سرازير مي شود؟
در حقيقت، نبودِ يك بانك اطلاعاتي كارآمد در وزارت صنعت، معدن و تجارت، و تكيه بيش از حدّ بر فهرست "بهين ياب" را شايد بتوان سرچشمه بروز نارسائي ها در كار تبادل كالا دانست.
متأسفانه در تدوين و جمع آوري فهرست "بهين ياب" انجمن هاي صنفي-صنعتي به هيچ روي نقشي نداشته اند به جز اين، بايد به بي توجهي مديران ارشد و ميانه وزارت صنعت،معدن و تجارت به توليدكنندگان واقعي و انجمن هاي صنفي- صنعتي اشاره كرد.
همچنانكه يكصد و چند روز از تاريخ نامه اين انجمن براي جنابعالي مي گذرد و با وجود دستور حضرتعالي به معاونين چندگانه براي رسيدگي به محتواي نامه، تا امروز هيچ بازتابي از سوي آن وزارت نديده ايم و نشنيده ايم.
بورس، بخش ديگر چرخه معيوب ماست. چنين مي نمايد كه فلسفه برپائي بورس، تنظيم بازار و برقراري عدالت بوده است.
به ياري روش هاي غلط حاكم شده بر بورس، امروز در كار عرضه پلي اتيلن پايپ گريد پتروشيمي هاي ما يك اختلاف قيمت 1700 توماني در هر كيلو وجود دارد و شگفت انگيز آنكه برخلاف روش قطره چكاني بورس، در ارائه مواد اوليّه، در بازار آزاد (بخوانيد سياه) براي خريداران محدوديتي نيست، هرچه بخواهيد و البته اگر نقدينگي كافي هم داشته باشيد مي توانيد از دلالان بازار در قيمت 5700 تومان هر كيلو بخريد.
از آن سو ببيند در بورس كار چگونه است، در حاليكه بازار آزاد لبريز از مواد اوليّه است در بورس و در يكي از روزهاي اخير فروردين ماه، يكهزار تن پلي اتيلن پايپ گريد ارائه شده شود درحالكيه 42000 تن تقاضا در همان روز وجود داشت، راستي تقاضاي 42000 تن از كجا مي آيد؟

بايد اين نكته را هم بگوئيم كه روش هاي اجرائي بورس چنان است كه هدف اصلي يعني تنظيم بازار و برقراري عدالت به طور كامل گمشده است، ما تنها ستمي را مي بينيم كه بر توليدكننده واقعي روا مي شود، در حاليكه كام دلالان به كرم و محبت بي توجهي هاي مسئولان و طراحان كاملاً شيرين است.

امّا پتروشيمي ها در اين چرخه چه مي كنند؟ تصميم ها و رفتارها در همه اجزاي اين چرخه پر از تناقض است. پاره اي اعضاي انجمن صنفي توليدكنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن براي استمرار صادرات لوله و اتصالات به پتروشيمي ها روي آورده اند تا مواد اوليّه لازم را تدارك ببينند. در پاسخ درخواست اوليّه اعضايِ انجمن براي دريافت مواد اوليّه براي صادرات به آنان گفته شده است براي صادرات مواد اوليّه قيمت 1500 دلار در اختيارتان مي گذاريم.
كمي بعد پس از آنكه مسئولان فروش پتروشيمي در مي يابند، پلي اتيلن پايپ گريد قرار است پس از تبديل به لوله هاي پلي اتيلن صادر شود، اعلام داشته اند، با توجه به محدوديت هاي اعلام شده از سوي ستاد تنظيم بازار و تعزيرات حكومتي نمي توانيم مواد اوليّه براي توليد در اختيار شما قرار دهيم، تنها براي صادرات مستقيم، پلي اتيلن پايپ گريد به شما مي فروشيم.

اين روش متناقض در كار فروش مواد اوليه از سوي پتروشيمي به راستي غم انگيز است. پيش از هر چيز اين روش توهين به حرمت توليدكننده است و سپس اينكه با اين گرايش پتروشيمي ها توليدكنندگان را به ترك صنعت و ورود به دنياي سوداگري فرا مي خوانند، ظاهراً مي گويند پول دلالي خيلي شيرين است؟!

از سوي ديگر با نگاهي به ميزان ارائه مواد اوليه و چگونگي آن در طول يك دوره زماني، و با در نظر گرفتن گنجايش پتروشيمي چنين مي نمايد كه بخش بزرگ توليد پتروشيمي ها گوئي جائي انبار مي شود و نهفته مي ماند، در بررسي هاي گاه به گاه ما هيچ تناسبي ميان گنجايش وزني پتروشيمي ها و ميزان ارائه مواد اوليّه به بخش توليد پيدا نكرديم.
جناب وزير! آيا هنگام آن نرسيده است كه بخش خصوصي واقعي را جدّي بگيريد و نهادهاي صنفي-صنعتي را به عنوان گنجينه اي براي اصلاح و دگرگوني سامانه معيوب صنعت، در كنار خود ببينيد!

انجمن ما از جنابعالي كه هم آگاه هستيد و هم كارآزموده، انتظار دارد كه نگذاريد بيش ازين توليدكنندگان راستين آزار ببينند.

جنابعالي اگر به نارسائي هاي موجود در كار بورس و پتروشيمي ها، روش هاي نابودكننده سامانه بانكي كشور نسبت به توليدكنندگان را هم بيافزائيد آنگاه رنج ما را شايد احساس بفرمائيد.

خود مي دانيد كه پس از پيش آمدن فساد مالي در سامانه بانكي كشور، هيچ دگرگوني بنيادي در روش هاي بانكداري كشور ايجاد نشده است. در بر همان پاشنه مي چرخد، و سختگيري ها همچنان بر گرده صنعتگر واقعي فشار مي آورد.

همچنين دستورالعملهاي سختگيرانه دولت در مورد محدوديت عرضه مواد اوليه از سوي پتروشيمي ها و بورس، گرهي از كار نگشوده است، بازار سياه برقرار و آباد حاضر است و صنعتگران و توليدكنندگان درمانده ازين همه ابهام و معمّاي حل نشده.

ما بر اين انديشه ايم كه چرخه و فرآيند توليد و توزيع و تنظيم بازار و برقراري عدالت كه از آن سخن مي گوئيد نياز به يك خانه تكاني در انديشه دارد، و براي رسيدن به توسعه و رشد ملّي طرحي نو بايد!

سخن واپسين، اين است كه هرگاه روزگار صنعت و توليد به اينگونه باشد كه هست، و ناهنجاري هاي كنوني در مديريت دولتي صنعت كشور ادامه يابد، يقين داريم كه صنعت و توليد كشور نابود خواهد شد و نشاني از آن بر جاي نخواهد ماند.

اعتقاد داريم كه تنها راه پيشگيري از مرگ صنعت و توليد ايران، نيرومند ساختن تشكل هاي صنفي-صنعتي است، هرگاه نيروي نهفته در تشكل هاي صنفي- صنعتي را باور كنيد و ايمان بياوريد كه چه گنجينه اي از علم و فن و مديريت در تشكل ها نهفته است، آنگاه و بدون كمترين ترديد، خواهيد توانست چرخه معيوب تبادل در صنعت را اصلاح كنيد و ارّابه توليد و رشد كشور را از راه درست به پيش برانيد.

با سپاس فراوان
محسن جماليان – رئيس هيئت مديره انجمن صنفي توليد كنندگان لوله و اتصالات پلي اتيلن

  

محقق لوله پلی اتیلن

امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن (HDPE) در حوزه وسیعی از خطوط لوله شهری، صنعتی، دریایی، حفاری، دفن زباله و کشاورزی به کار می روند. کاربرد مطلوب لوله‌های پلی اتیلن در موقعیت هایی چون سطح زمین،حالت مدفون، شناور و سطوح زیر دریا آزمایش و به اثبات رسیده است.

لوله پلی اتیلن قابلیت انتقال آب آشامیدنی، فاضلاب، موادشیمیایی،دوغاب و پسماندهای خطرناک و گازهای فشرده را دارد.

وب سایت: www.parsethylene.com

3 نظرات

 • لینک نظر صادق صادق پنج شنبه, 01 خرداد 1393 05:23

  جامعه صنعت پلی اتیلن با مشکلات بسیاری درگیر است که تامین مواد اولیه یکی از دها مشکلی است که با آن درگیر میباشد.
  حال چاره ای جز مدارا , صبر و امید به بهتر شدن اوضاع نیست
  موفق باشید

 • لینک نظر صبا صبا شنبه, 13 ارديبهشت 1393 04:26

  این مشکلات و حرفها مشکلات کل جامعه صنعت میباشد

 • لینک نظر مهرداد مظلومی مهرداد مظلومی شنبه, 13 ارديبهشت 1393 04:11

  پایدار و موفق باشید و امیدوارم مشکلات هرچه سریعتر برطرف گردد

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.