استانداردهای ISIRI

 

استاندارد ISIRI  مخفف عبارت Institute of Standards and Industrial Research of Iran میباشد ، نخستین بار در سال 1304 شمسی هجری اولین قدم در ارتباط با استاندارد و استاندارد نویسی با تصویب قانون اوزان و مقیاسها در ایران آغاز شد . در سال 1332 برای کنترل کالاهای واردات و صادرات و تولیدات داخل کشور یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازردگانی تاسیس گردید. هفت سال بعد ، قانونی با نام " اجاز تاسیس موسسه استاندارد ایران "  در شش ماده به تصویب مجلس رسید و در آن زمان ایران به صورت رسمی عضو سازمان بین المللی استاندارد شد.

 

پس از آن در سال 1349 هفده ماده و تبصره مربوط به قانون مواد الحاقی در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران توسط مجلس وقت به تصویب رسید. در حد فاصل سالهای ۱۳۵۳تا ۱۳۷۱ موسسه استاندارد از وزارت اقتصاد و دارایی به وزارت صنایع و معادن منتقل شد. پس از آن  30 ماده و 22 تبصره در قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تدوین شد که جایگزین کلیه قوانین و مقررات قبلی شد و تاکنون نیز قانون اصلی این سازمان میباشد.

 

 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تنها سازمان در ایران میباشد که بر اساس قانون توانایی تدوین استاندارد رسمی فرآورده‌ها واجرای آنها را دارد.

در اینجا تلاش بر این بوده تا استانداردهای مرتبط با صنایع پلیمر و پلی اتیلن که در موسسه استانداردهای تحقیقات صنعتی وجود دارد گرداوری و در اختیار علاقه مندان قرار بگیرد. 

 

1331ISIRI ISIRI: پلاستیکها- لوله های پلی اتیلن مورد استفاده در آبرسانی – ویژگیها

ISIRI 9116-1: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک

ISIRI 9116-2: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک 

ISIRI 9116-3: پلاستیکها - لوله و اتصالات پلی اتیلن دوجداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک 

ISIRI 9117: مورد مصرف در آبرسانی- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله های پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 9118: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیرزمینی بدون فشار- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت
 
ISIRI 9119
: مورد مصرف در تخلیه فاضلاب- ویژگی ها -(PVC-U)پلاستیکها - لوله، اتصالات وسیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت 

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون 

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون
 
ISIRI 12142-1: پلاستیکها – لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- سیستم های لوله کشی آب باران برای مصرف رو کار (ناودان)

ISIRI 341: ویژگی و روشهای آزمون لوله های پلی وینیل کلرید سخت برای انتقال آب آشامیدنی

ISIRI 654: لاستیک- روش اندازه گیری سختی، لاستیک ولکانیزه یا گرمانرم- روش آزمون
 
ISIRI 730: کائوچو- روشهای تعیین دما، رطوبت و زمان لازم برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون
 
ISIR 764: لاستیک ولکانیزه یا ترموپلاستیک تعیین خواص تنش کرنش کششی- روش آزمون
 
ISIRI 911: پلاستیک ها- تعیین جذب آب 

ISIRI912: مواد پلاستیک اندازه گیری مقدار استات وینیل در کوپولیمرهای کلرید وینیل استات

ISIR 1053: آب آشامیدنی- ویژگی های فیزیکی و شیمیایی

ISIRI 1728: آب مورد مصرف در آزمایشگاه تجزیه- ویژگیها و روشهای آزمون

ISIRI 1988: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های آب بخار، گاز، فاضلاب و هیدروکربورهای مایع 

ISIRI 1989: ویژگیها و روشهای آزمون واشرهای لاستیکی برای آب بندی لوله های فاضلاب خانگی (از جنس.P.V.C. سی سخت)

ISIRI 1993: روش اندازه گیری سختی پلاستیکها به وسیله سختی سنج (سختی شور)

ISIRI 2001: آئین کاربرد روش اتصال لوله و وسایل اتصال P.V.C با چسب حلال 

ISIRI 2002: آئین کاربرد نصب لوله های تحت فشار ترموپلاستیک در زیر خاک 

ISIRI 2116: روش تعیین دمای نرمی ویکات ترموپلاستیکها

ISIRI 2117: پلاستیک ها- شرایط محیطی استاندارد برای رسیدن به شرایط تثبیت و آزمون

ISIRI 2178: روشهای نمونه برداری و آزمون لوله های پلی اتیلن برای آب رسانی 

ISIRI 2407: ابعاد، فشار اسمی لوله های پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید سخت

ISIRI 2411: روش تعیین مقاوت لوله های سخت پلاستیکی از جنس پلی وینیل کلرید در مقابل مواد شیمیایی 

ISIRI 2412: روش اندازه گیری ابعاد لوله های پلاستیکی 

ISIRI 2417: لوله های پلی وینیل کلراید سخت برای مصارف آب آشامیدنی- قابلیت استخراج سرب و قلع- روش آزمون

ISIRI 2418: ویژگی و روش اندازه گیری ماتی لوله های پلی ونینیل کلراید سخت 

ISIRI 3266: ابعاد اتصالات پلی ونیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار

ISIRI 3266-1: پلاستیک ها- اتصالات ساخته شده از پلی وینیل کلراید سخت (PVC-U)، پلی ویتیل کلراید کلردار شده (PVC-U) یا آکریلونیتریل بوتادی ان استایرن (ABS) با مادگی ساده برای لوله های تحت فشار 

ISIRI 3267: طول نصب اتصالات پلی ونیل کلرید سخت با بوشن ساده برای لوله های تحت فشار 

ISIRI 4325: علائم اختصاری پلاستیک ها (نرم کننده ها) 

ISIRI 4326: علائم اختصاری پلاستیک ها (پر کننده ها و تقویت کننده ها) 

ISIRI 4856: نامگذاری لاستیکها و اتکسها

ISIRI 4946: نمادها و علائم اختصاری پلاستیک ها

ISIRI 5536: عملیات آماده سازی پلاستیک ها برای آزمایش

ISIRI 6312: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ابعاد 

ISIRI 6314: لوله های پلی پروپلین نوع 1 و 2 و3 –ویژگیها

ISIRI 6314-1: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت اول: اصول کلی 

ISIRI 6314-2: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت دوم: لوله ها- ویژگی ها 

ISIRI 6314-3: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت سوم: اتصالات- ویژگی ها 

ISIRI 6314-5: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت پنجم: همخوانی مجموعه لوله و اتصال با شرایط کاربری

ISIR 6314-7: پلاستیکها- سیستم های لوله کشی آب سرد، گرم و داغ پلی پروپیلن- قسمت هفتم: راهنما برای ارزیابی انطباق 

ISIRI 6316: لوله های پلی پروپلین نوع 1و 2 و 3- روشهای آزمون

ISIRI 6839: روشهای اتصالات پلی وینیل کلرید سخت بابوشن ساده برای لوله های تحت فشار آزمون

ISIRI 6842: پلی پروپیلن- آئین کار نگهداری و نصب لوله و اتصالات

ISIRI 6843-1: مواد پلی پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش اول- کد گذاری و ویژگیها

ISIRI 6843-2: مواد پروپیلن- قالبگیری و روزنرانی بخش دوم: تهیه آزمونه و تعییین ویژگی ها 

ISIRI 6980: پلاستیک ها- تعیین نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) و نرخ جریان حجمی مذاب (MVR) گرمانرم ها 

ISIRI 6981: پلاستیکها- تعیین مقاومت ضربه به روش IZOD روش آزمون

ISIRI 6982: پلاستیکها- مواد گرمانرم- تعیین دمای نرمی وایکات (VST) روش آزمون 

ISIRI 6984-1: پلاستیکها- تعیین رفتار خزشی قسمت 1: خزش کششی- روش آزمون

ISIRI 6984-2: پلاستیک ها- تعیین رفتار خزشی قسمت 2: خزش خمشی با استفاده از بارگذاری سه نقطه ای- روش آزمون

ISIRI 7090-1: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت اول: روش غوطه وری، روش پیکنومتر مایع و روش تیتراسیون

ISIRI 7090-2: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت دوم: روش ستون گرادیان چگالی

ISIRI 7090-3: پلاستیک ها- روش های تعیین چگالی پلاستیک های غیر اسفنجی- قسمت سوم: روش پیکنومتر گازی 

ISIRI 7093: پلاستیک ها – لوله های پلی بوتن ویژگی ها و روش های آزمون- چاپ اول

ISIRI 7171-1: کیفیت آب- قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب – بخش اول ویژگیها

ISIRI 7171-2-1: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 1-2: آزمونه ها

ISIRI 7171-2-2-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 2-2: بو وطعم آب- بخش 3-2-2: روش آزمون بو و طعمی که توسط شیلنگ ها وارد انتقالی برای تهیه غذا و نوشیدنی می شود

ISIRI 7171-2-5: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 5-1: استخراج موادی که می تواند سلامت عمومی را به خطر اندازد

ISIRI 7171-2-6: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت دوم: روش های آزمون- بخش 6-2: استخراج فلزات

ISIRI 7171-3: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت سوم: آزمون های دمای بالا
 
ISIRI 7171-4: آب -قابلیت مصرف محصولات غیر فلزی در تماس با آب مصرفی انسان با توجه به تاثیر آنها بر کیفیت آب- قسمت چهارم: روش شناسایی مواد آلی قابل استخراج بوسلیه تکنیک 
GCMS

ISIRI 7174: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مواد اولیه مورد مصرف- ویژگی ها 

ISIRI 7175-1: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری ابعاد- روش آزمون
 
ISIRI 7175-2: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری مقدار دوده- روش آزمون 

ISIRI 7175-3: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری بازگشت حرارتی- روش آزمون

ISIRI 7175-4: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- ارزیابی مقاومت و رفتار ترکیدگی لوله ها در برابر فشار داخلی- روش آزمون

ISIRI 7175-5: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- اندازه گیری چگالی لوله و پلاستیک های گرمانرم- روش آزمون

ISIRI 7175-6: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- بررسی چگونگی پراکنش دوده- روش آزمون 

ISIRI 7175-8: پلاستیک ها- لوله های پلی اتیلنی مورد استفاده در آبرسانی- مقاومت در برابر رشد ترک ناشی از ترکیب تنش و عوامل محیطی- روش آزمون 

ISIRI 7185: پلیمرها- راهنمای آنالیز و شناسایی

ISIRI 7186: پلیمرها- تعیین زمان انتقال القا اکسایش پلی الفین ها به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7186-6: پلاستیک ها گرما سنجی روبشی تفاضلی (-DSC) تعیین زمان القا اکسایش (OIT همدما) و دمای القا اکسایش (OIT دینامیکی)

ISIRI 7187: پلیمرها- تعیین ظرفیت گرمایی ویژه به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 7188: پلیمرها- تعیین میزان خلوص به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون 

ISIRI 7189: پلیمرها- تعیین میزان آنتالپی ذوب و تبلور به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون 

ISIRI 7242: پلاستیک ها- تعیین اثرات غوطه وری در مایعات شیمیایی- روشهای آزمون

ISIRI 7243: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید کلرینه شده ویژگی ها و روشهای آزمون 

ISIRI 7475: پلاستیک- اتصالات لوله های پلی پروپیلن- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 7491-1: 

ISIRI 7491-2:
 درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 2: ترموپلاستیک الاستومرها 

ISIRI 7491-3: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 3: لاستیک ولکانیده ی اسفنجی 

ISIRI 7491-4: درزگیری لاستیکی- الزامات مواد سازنده درزگیرهای محل محل اتصال لوله مورد مصرف در کاربردهای آب و فاضلاب- قسمت 4: پلی یورتان ریخته گری

ISIRI 7605: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم تعیین مانایی فشاری در دماهای محیط، بالا یا پایین ، روش آزمون
 
ISIRI 7606: لاستیک و ولکانیده یا گرمانرم- تعیین اثر مایعات 

ISIRI 7668: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت چگالی- ویژگیها 

ISIRI 7669: پلاستیک ها- لوله های زهکشی از جنس پلی وینیل کلرید سخت- ویژگی ها و روش های آزمون 

ISIRI 7670: پلاستیک ها- اتصالات لوله های پلی وینیل کلرید سخت تزریقی در سیستم های فشار قوی- فشردگی- روش آزمون

ISIRI 7671: پلاستیک ها – لوله های گرمانرم اندازه گیری برگشت طولی- روش آزمون

ISIRI 8143: پلیمرها- پلاستیک- اندازه گیری خواص مکانیکی- دینامیکی به روش خمش سه نقطه ای- روش آزمون 

ISIRI 8144: پلیمرها- تعیین دماهای انتقال به روش گرماسنجی روبشی تفاضلی- روش آزمون

ISIRI 8145: پلیمرها- آنالایز کمی به روش گرماوزن سنجی- روش آزمو
ن 

ISIRI 8390: پلیمرها- تعیین دمای انتقال شیشه ای به روش آنالیز دینامیکی مکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8391: پلیمرها- آنالیز و شناسایی مقدماتی- روش آزمون 

ISIRI 8392: پلیمرها- لاستیک خام- تعیین شاخص تورم، ژل و ویسکوزیته- محلول رقیق- روش آزمون

ISIRI 8393: پلیمرها- پلاستیکها - تعیین محتوی ژل و نسبت تورم پلاستیک های اتیلنی شبکه ای شده- روش آزمون 

ISIRI 8503: پلیمرها- ساختار مولکولی- روش طیف ریز قرمز 

ISIRI 8504: تعیین انبساط حرارتی خطی به روش آنالیز ترمومکانیکی- روش آزمون

ISIRI 8505: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین خواص دینامیکی- مکانیکی در حالت فشاری- روش آزمون 

ISIRI 8506: پلیمرها- پلاستیک ها- تعیین متوسط وزنی مولکولی و توزیع وزن مولکولی- کروماتوگرافی ژل تراوایی- روش آزمون

ISIRI 8507: پلیمرها- تعیین متوسط وزنی وزن مولکولی با استفاده از پخش نور- روش آزمون

ISIRI 8767: پلاستیک ها- سامانه های لوله کشی برای کاربردهای صنعتی- آکریلونیتریل بوتا دی ان 
استیرن- پلی وینیل کلرید سخت و پلی وینیل کلرید کلردار شده- ویژگی های اجزا و سامانه- سری های متری

ISIRI 9116-1: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت اول: الزامات عمومی و مشخصات عملکردی

ISIRI 9116-2: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت دوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی و خارجی صاف، طرح A-ویژگی ها

ISIRI 9116-3: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی اتیلن دو جداره با دیواره ساختمند مورد استفاده در شبکه های ثقلی جمع آوری و انتقال فاضلاب، زهکشی مدفون شده در زیر خاک- قسمت سوم: لوله و اتصالات با سطح داخلی صاف و لایه خارجی ساختمند، طرح B – ویژگی ها

ISIRI 9117: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در آبرسانی_ ویژگی ها

ISIRI 9118: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب زیر زمینی بدون فشار_ ویژگی ها

ISIRI 9119: پلاستیک ها- لوله، اتصالات و سیستم لوله کشی پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در تخلیه فاضلاب ساختمان_ ویژگی ها

ISIRI 9495: لاستیک- دستورالعمل های انبار داری محصولات لاستیکی

ISIRI 10607: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین انعطاف پذیری حلقوی 

ISIRI 10608: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت- تهیه آزمونه برای تعیین عدد گرانروی و محاسبه عدد 
k

ISIRI 10609: پلاستیک ها- لوله های پلی وینیل کلرید سخت- مقاومت در مقابل دی کلرومتان در دمای مشخص- روش آزمون

ISIRI 10610: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم صاف برای انتقال سیالات- ابعاد و رواداری ها

ISIRI 11105: پلاستیک ها- لوله و اتصالات پلی وینیل کلرید سخت (PVC-U)- مورد مصرف در عبور کابل های الکتریکی و مخابراتی- ویژگی ها و روش های آزمون

ISIRI 11373-2: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت دوم: پرکننده ها و تقویت کننده ها 

ISIRI 11373-3: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت سوم: نرم کننده ها

ISIRI 11373-4: پلاستیک ها- نمادها وعلایم اختصاری- قسمت چهارم: بازدارنده های اشتعال

ISIRI 11435: پلاستیک ها- سیستم های لوله کشی پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- تعیین مقاومت در مقابل چرخه حرارتی در دمای بالا- روش آزمون
 
ISIRI 11436: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین سفتی حلقوی- روش آزمون

ISIRI 11437: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش پلکانی- روش آزمون 

ISIRI 11438: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین مقاومت در مقابل ضربه توسط سقوط وزنه به روش ساعت گرد- روش آزمون

ISIRI 11439: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم- تعیین نسبت خزش- روش آزمون

ISIRI 11440: پلاستیک ها- لوله های پلاستیکی گرمانرم برای تخلیه فاضلاب مایع و جامد- هوا بندی - روش آزمون

ISIRI 12027: پلکان های فلزی آدم رو برای شبکه های فاضلاب و تجهیزات زیر زمینی- الزامات، نشانه گذاری، روش های آزمون و ارزیابی انطباق 

 

منبع : پارس اتیلن کیش

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.