استانداردهای DIN

 

استانداردDIN  مخفف عبارت Deutsches Institut für Normung بوده که در محاوره فارسی به آن " دی اِن " است که نام یکی سازمان ملی آلمان است . این موسسه استاندارد که از قدیمی ترین سازمانها میباشد در سال 1917 کار خود را آغاز کرده و در حال حاضر بیش از 30 هزار عنوان استاندارد در زمینه های مختلف تکنولوژی را شامل میشود. همانگونه که گفتیم DIN از جمله استاندارد‌های بین‌المللی مربوط به کشور آلمان می‌باشد که مجموعه‌ای از قوانین و مقررات ساخت, تولید, اندازه‌گیری و تست محصولات تولیدی صنعتی  را شامل میشود. استانداردهای DIN آلمان با توجه به قوانین سخت گیرانه که در زمینه تولید لوله و اتصالات دارد مورد توجه اکثر تولیدکنندگان دنیا قرار گرفته است .

در اینجا به گرداوری استاندارهای لوله پلی اتیلن و دیگر صنایع پلیمر این موسسه, مرتبط با صنعت پلیمر و پلی اتیلن پرداخته ایم .

 

استاندارد DIN آلمان

DIN 1187 : Unplasticized Polyvinyl chloride (U-PVC) drainPipes , Dimensions, requirments, testing

DIN 8074 : Polyethylene (PE) Pipe , Dimensions

DIN 8075 : Polyethylene (PE) pipes , General Quality requirments and testing

DIN 8076 : Thermoplastics pressure pipelines , metal compression fittins for polyethylene pipes, General quality requirements ,testing

DIN 16961 - 1 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 1 : Dimensions

DIN 16961 - 2 : Thermoplastics pipes and fittings with profiled outer and smooth inner surfaces Part 2 : Technical Delivery conditions

DIN 16963 -1 : Pipe Joints and Elements for HDPE Pressure Pipelines , Types 1 and 2 Pipe Bends of Segmental Construction for Butt-Welding Dimensions

DIN 16963 - 2 : Pipe Joints assemblies and fittingd for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Tees and Branches produced by segment inserts and necking for butt welding Dimensions

DIN 16963 - 3: Pipe Joints and elemnts for HDPE Pressure pipelines , Type 1 and 2 Pipe Bends for Butt Welding Dimensions

DIN 16963 - 4 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes , Adaptors for fusion jointing, flanges and sealing elemnts Dimensions

DIN 16963 - 5 : Pipe Fittings and Joints assemblies for PE80 and PE100 Polyethylene pressure pipes , general quality requirments and testing

DIN 16963 - 6 : Pipe Fittings and Joints assemblies for HDPE Pressure pipes , Injection moulded fittings for butt welding Dimensions

DIN 16963 - 7 : Pipe joints assemblies and fittings for HDPE pressure pipes , Fittings for resistance welding Dimensions

DIN 16963 - 9 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 - 10 : Pipe joints and Elemnts for HDPE pressure pipelines , Type 1 and 2 Injection Moulded Tee pieces for Socket-Welding Dimensions

DIN 16963 - 11 : Pipe fittings and joints assemblies for pressure pipes made from type PE 80 and PE 100 Polyethylene , Dimensions of Bushings, flanges and sealing elements, for socket welding

DIN 16963 - 14 : Pipe Joints assemblies and fittings for types 1 and 2 HDPE pressure pipes , Injection moulded reducers and nipples for socket welding Dimensions

DIN 16963 - 15 : Pipe Joints assemblies and fittings for HDPE Pressure pipes, pipe couplings , Dimensions

DIN 19535 - 1 : HDPE Pipes and Fittings for hot water resistant drains and sewers inside buildings, Dimensions

DIN 19537 - 1 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Dimensions

DIN 19537 - 2 : HDPE Pipes and fittings for drains and sewers , Technical delivery conditions

DIN 19537 - 3 : Prefabricated HDPE manholes for use in sewerage systems , Dimensions and technical delivery conditions

DIN 19560 - 10 : Polypropylene (PP) pipes and fittings for hot water resistant wate and soil discharge systems inside buldings , part 10 : fire behavior, quality control and installation

DIN EN 1329 -1 : Plastics piping systems for soil and waste discharge (low and high temperature) within the building structure – Unplasticized poly (vinyl chloride) (PVC-U) Part 1: Specifications for pipes, fittings and the system

DIN EN ISO 1167 - 4 : Thermoplastics pipes, fittings and assemblies for the conveyance of fluids – Determination of the resistance to internal pressure –Part 4: Preparation of assemblies - ISO 1167-4:2007

DIN 4279 - 7 : Testing of pressure pipelines for water by internal pressure , Pressure pipes made of rigid PVC

DIN 8061 : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes – General quality requirements and testing

DIN 8062 : Unplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pipes – Dimensions

DIN 8063 -1 : Pipe joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) Pressure pipelines , Dimensions of socket bends

DIN 8063 - 2 : Pipe joints and pipe Fittings for pipes under pressure made of unplasticized polyvinyl chloride , Bends Made by Injection Moulding for Bonding Dimensions

DIN 8063 - 4 :Pipe Joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) Pressure pipes , Bushings , Flanges , seals , Dimensions

DIN 8063 - 5 :Pipe fittings and joint assemblies for unplasticized polyvinyl choride (U-PVC) pressure pipes , part 5 : General quality requirements and testing

DIN 8063 - 11 :Pipe Joints and pipe fittings for pipes under pressure made of Unplasticized Polyvinyl Chloride (Rigid PVC) , Sockets Wiyh Primary Element of Copper-Zink Alloy (Brass) for Bonding,Dimensions

DIN 8063- 12 :Pipe Joint assemblies and fittings for unplasticized polyvinyl chloride (U-PVC) pressure pipelines , Dimensions of Flanged and socket Fittings

DIN 16874 : High density polyethylene (HDPE) Pipes and Fittings for Cable ducting , Dimensions and technical delivery conditions

DIN 16970 : Adhesives for Bonding pipes and pipe system elemnts of PVC General quality requirements and testings

DIN 19531-10 : U-PVC Pipes and Fittings for drainage systems inside buildings , Part 10 : Fire behaviour, quality control and installation

DIN EN 921 : Thermoplastics pipes , determination of resistance to internal pressure at constant temperature

DIN EN 1555 - 5 : Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels – Polyethylene (PE) – Part 5: Fitness for purpose of the system

DIN EN ISO 8062 - 3 : Geometrical Product Specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts – Part 3: General dimensional and geometrical tolerances and machining allowances for castings - ISO 8062-3:2007

  منبع : پارس اتیلن کیش

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.