مناقصات لوله پلی اتیلن

HDPE Tender 1

منقاصات لوله پلی اتیلن در این صفحه به صورت هفتگی گردآوری و منتشر میگردد . شرکت کنندگان در مناقصات توجه داشته باشند که به دلیل نوسانات شدید ارزی و تاثیر گذاری مستقیم ارز بر روی نرخ مواد اولیه تولید لوله پلی اتیلن , در ارائه قیمت و نحوه شرکت در مناقصات دقت لازم را مبذول کنند تا دچار زیان نشوند و از عهده تعهداتشان برآیند.همچنین در مورد نحوه محاسبه مواد اولیه و خرید مواد از پتروشیمی‌ها بروز باشید و از وجود مواد اولیه در بازار و انبارهای خود اطمینان حاصل نمائید.

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده در 4 اسفند 97

 • خريد لوله پلی اتيلن sdr۱۳.۶ (دعوتنامه) : گاز استان مرکزي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 07/12/97
 • خريد لوله پلی اتيلن sdr۱۱ (دعوتنامه) : گاز استان مرکزي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 07/12/97
 • خريد اتصالات پلی اتيلن ۲۰۰ ميليمتری (دعوتنامه) : گاز استان مرکزي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 07/12/97
 • خريد اتصالات پلی اتيلن (دعوتنامه) : گاز استان مرکزي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 07/12/97
 • ۹۷-۳۰ اجرای ۱۳۰۰۰ متر شبکه پلی اتيلن جهت گازرسانی به نقاط پراکنده در شهرستانهای گچساران و باشت : شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 15/12/97
 • ۹۷-۲۸ خريد اتصالات پلی اتيلن : شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 08/12/97
 • ۹۷-۲۶ خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف طبق استاندارد : شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 08/12/97
 • ۹۷-۳۶ خريد لوله های پلی اتيلن ۲۵و۶۳و۹۰و۱۲۵و۱۶۰ ميلی متری (دعوتنامه) : شرکت گازاستان قزوين/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 04/12/97
 • خريد اتصالات و شيرآلات پلی اتيلن در سايزهای مختلف (آگهی ارزیابی کیفی) : شرکت گاز لرستان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 04/12/97
 • ساخت و نصب ۷۵۰ عدد علمک پلی اتيلن و ۱۰۰۰ متر شبکه حفره خالی در سطح چهاردانگه و دودانگه ساری و روستاه : شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 08/12/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 6 بهمن 1397

ساخت و نصب ۵۰۰ علمک پلی اتيلن پراکنده و اجرای ۴ کيلومتر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان بابلسر - شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 10/11/97
اجرای عمليات شبکه گذاری پلی اتيلن - در سطح محدوده نواحي۱٬۳و ۶ اصفهان و نواحی تابعه - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 17/11/97
لوله گذاری شبکه فاضلاب خ چاله باغ ٬ اکبرآباد٬ شهرک مهندسين . گرگان با لوله پلی اتيلن دوجداره - شرکت آب و فاضلاب گلستان/وزارت نيرو 16/11/97
خريد لوله پلی اتيلن - شركت ملی گاز استان فارس/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 10/11/97
خريد لوله پلی اتيلن صنايع (سری ۳ ) - گاز استان البرز/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 07/11/97
اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن . در سطح محدوده نجف آباد - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 06/11/97
تهيه مصالح و اجرای حدود ۲۹کيلومتر شبکه توزيع پلی اتيلن بهمراه يک ايستگاه در بخش مسکونی ارگ جديد بم (آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان / وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 09/11/97
خريد اتصالات پلی اتيلن - شركت ملی گاز استان فارس/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)10/11/97
تجدید مناقصه تهيه مصالح ،ساخت ،نصب و اجرای ۵۰۰۰ انشعاب پلی اتيلن بصورت سری و پراکنده در شهر کهنوج ،رودبار و توابع (آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 21/11/97
اجرای شبکه توزيع و تغذيه ، و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) حفره های خالی شهرستان هريس - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 06/11/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 1 دی 1397

 • خريد لوله پلی اتيلن اولويت اول - آب و فضلاب روستايی استان سيستان وبلوچستان/وزارت نيرو08/10/97
 • اجرای عمليات لوله گذاری و پلی اتيلن در اقطار مختلف - جهت گازرسانی به صنايع در کل استان اصفهان - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)17/01/97
 • خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی کوپلر سرخود به اقطار ۲۰۰ تا ۵۰۰ ميليمتر به همراه واش - شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربي/وزارت نيرو06/10/97
 • پروژه ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) شهرستان شبسترر - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)9/10/97
 • خريد لوله پلی اتيلنی ۲۲۵ ميليمتری SDR۱۳.۶ به متراژ ۱۰۰۰۸ متر(دعوتنامه) - شرکت گاز استان آذربايجان غربي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)08/10/97
 • خريد لوله پلی اتيلنی ۲۰۰ ميليمتری SDR۱۳.۶ به متراژ ۱۰۰۰۸ متر (دعوتنامه) - شرکت گاز استان آذربايجان غربي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)08/10/97
 • تجديد اجرای کامل عمليات ساخت و نصب انشعابات فولادی و پلی اتيلن ....در سطح شهرستان تيران و نواحی - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 12/10/97
 • از سامانه دولت خريد و حمل ۱۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن به قطر ۳۵۵ ميليمتر برای شهر مهاباد(آگهی ارزيابی کيفی) - شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربي/وزارت نيرو04/10/97
 • خريد و حمل لوله های پلی اتيلن دو جداره فاضلابی کوپلر دار به اقطار ۶۰۰ تا ۱۸۰۰ ميليمتر به همراه واشر(آگهی ارزيابی کيفی) - شرکت آب و فاضلاب اذربايجان غربي/وزارت نيرو01/10/97
 • ۳۰۰ عدد علمک پلی اتيلن و ۶ کيلومتر شبکه حفره خالی در سطح شهر و روستاهای ناحيه نوشهر و چالوس و کلاردش - شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 05/10/97
 • نصب ۵۴۱ فقره انشعاب فلزی و پلی اتيلن در فيروز آباد و کوهمره سرخی ميمند(۹۷/۸۸) - شركت ملی گاز استان فارس/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)03/10/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف - مناقصه شماره ۹۷/۱۲ - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری)06/10/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 24 آذر 1397

 • اجرای عمليات ساخت , نصب علمک پلی اتيلن و فولادی - در سطح مناطق ۳ و ۶ اصفهان - شرکت گاز استان اصفهان/ وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری
 • خريد ۳۹۵۰ شاخه لوله دوجداره کوپلر سرخود پلی اتيلن و ۲۷۰ عدد کوپلر در سايزهای مختلف - شرکت آب و فاضلاب شيراز /وزارت نيرو 
 • خريد لوله پلی اتيلن سايز ۲۵و۳۲ و ۶۳و ۹۰ به مقدار ۳۱۰۰۰متر در شرکت آبفای مشهد - شرکت آب و فاضلاب مشهد/وزارت نيرو 25/09/97
 • خريد ۵۰۰ تن لوله پلی اتيلن PE-۸۰ - شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کرمان/وزارت نيرو 29/09/97
 • اجرای شبکه توزيع و تغذيه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) حفره های خالی شهرستان ورزقان - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 24/09/97
 • تهيه مصالح و اجرای حدود ۲۰ کيلومتر شبکه فولادی و پلی اتيلن به همراه نصب ايستگاه CGS کهنوج فارياب - (آگهی ارزيابی کيفی) شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 28/09/97
 • خريد ۵۵۳۰۸ متر لوله پلی اتيلن تکجداره آبی ۸۰ PE در سايزهای مختلف - شرکت آب و فاضلاب شيراز /وزارت نيرو 24/09/97
 • پروژه تعميرات شبکه توزيع، تغذيه و انشعابات (فولادی و پلی اتيلن) اداره گاز منطقه ۳ تبريز - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 29/09/97
 • مناقصه خريد لوله پلی اتيلن انتقال آب شوش مناقصه ۷/۹۷ - سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان/وزارت جهاد کشاورزی 27/09/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف - مناقصه شماره ۹۷/۱۲ - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 06/10/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 18 آذر 1397

 • اجرای عمليات ساخت٬نصب علمک پلی اتيلن و فولادی در سطح مناطق ۳ و ۶ اصفهان - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت
 • خريد لوله پلی اتيلن به ميزان مجموعاً ۲۳۲تن معادل ۵۹ کيلومتر در اقطار مختلف ۴۰ تا ۲۰۰ميليمتر - شرکت آب و فاضلاب روستايی خراسان جنوبي/وزارت نيرو
 • خريد ۵۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن کاروگيت فاضلابی خط انتقال فاضلاب فامنين(قطر۵۰۰ ميليمتر) به شماره ۹۷/۱۹۸ - شرکت آب و فاضلاب همدان/وزارت نيرو
 • خريد لوله پلی اتيلن (آگهی دعوتنامه) - شرکت گاز لرستان/وزارت نفت
 • اجرای شبکه توزيع و تغذيه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) حفره های خالی شهرستان ورزقان - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت
 • تهيه مصالح و اجرای حدود ۲۰ کيلومتر شبکه فولادی و پلی اتيلن به همراه نصب ايستگاه CGS کهنوج فارياب(آگهی ارزيابی کيفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت
 • خريد لوله پلی اتيلن مناقصه شماره۱۲۸۴/ج غ/۹۷ - شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/وزارت نفت
 • اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن......فلاورجان و نواحی تابعه - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت
 • خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف مورد نياز پروژه های آبرسانی جهت ادارات تابعه - شرکت آب و فاضلاب استان فارس /وزارت نيرو
 • اجرای شبکه توزيع و تغذيه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) حفره های خالی شهرستان بناب - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف - مناقصه شماره ۹۷/۱۲ - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 10 آذر 1397

 • خريد لوله پلی اتيلن در سايزهای مختلف مورد نياز پروژه های آبرسانی جهت ادارات تابعه - شرکت آب و فاضلاب استان فارس /وزارت نيرو 17/09/97
 • ساخت و نصب ۳۵۰عدد علمک پلی اتيلن و ۲۰۰۰ متر شبکه پلی اتيلن حفره خالی در سطح شهرستان امل به روش PC - شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/09/97
 • خريد۶۰۰۰ متر لوله پلی اتيلن دوجداره فاضلابی سايز۲۵۰ميليمتر(اولويت۵)/آبفااستان البرز - شرکت آب و فاضلاب استان البرز/وزارت نيرو 11/09/97
 • پروژه آبرسانی دره لبک (شامل تهيه و اجرای لوله پلی اتيلن به قطر۶۳ ميليمتر به طول ۳۰۰۰متر - شرکت آب و فاضلاب روستايی استان کهگيلويه و بويراحمد/وزارت نيرو 14/09/97
 • پروژه اجرای شبکه توزيع و تغذيه ، وساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتيلن) حفره های خالی شهرستان بنا - شرکت گازاستان اذربايجان شرقي/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 19/09/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف - مناقصه شماره ۹۷/۱۲ - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 06/10/97
 • خريد لوله پلی اتيلن مناقصه شماره۱۲۸۴/ج غ/۹۷ - شرکت ملی مناطق نفتخيز جنوب/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 21/09/97
 • اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن......فلاورجان و نواحی تابعه - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 21/09/97
 • ساخت و نصب ۱۰۰۰ عدد علمک پلی اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر و روستاهای شهرستان تنکابن با اولويت  (آگهی ارزيابی کيفی) - شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/09/97
 • نصب ۶۰۰ انشعاب پلی اتيلن به صورت پراکنده در سطح شهرستان بهمئی به صورت pc - شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/09/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 19 آبان 1397

 •  خريد ۸۰۰۰ مترلوله پلی اتيلن سايز۷۵ الي۲۰۰ميليمتر/ آبفا استان البرز - شرکت آب و فاضلاب استان البرز/وزارت نيرو 23/08/97
 • تجديد مناقصه عمومی يک مرحله ای خريدو حمل لوله های پلی اتيلن - شرکت آب منطقه ای يزد/وزارت نيرو 26/08/97
 • خريد ۲۹۸۰۰متر لوله پلی اتيلن به اقطار ۶۳و۹۰و۱۱۰و۲۰۰و۲۵۰ ميليمتر شرکت آب و فاضلاب استان يزد - شرکت آب و فاضلاب استان يزد/وزارت نيرو 24/08/97
 • خريد انواع لوله پلی اتيلن ۹۰و۶۳و۱۲۵و۱۶۰و۲۲۵ ميليمتری (دعوتنامه) - شرکت گازاستان قزوين/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 21/08/97
 • نصب ۱۰۰۰ انشعاب پلی اتيلن بصورت پراکنده در شهرهای قلعه رئيسی و ديشموک به روش pc - شرکت گاز استان کهگيلويه و بويراحمد /وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 30/08/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف - مناقصه شماره ۹۷/۱۲ - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 06/10/97
 • خريد۵۴۰۰ متر لوله پلی اتيلن سايز ۷۵ الی ۲۰۰ ميليمتر / آبفا استان البرز - شرکت آب و فاضلاب استان البرز/وزارت نيرو 19/08/97
 • اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن.....در سطح محدوده شهرستان اصفهان و خمينی شهر و نواحی تابع - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 26/08/97
 • ساخت و نصب ۱۰۰۰ عدد علمک پلی اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر و روستاهای شهرستان تنکابن با اولويت - شرکت گاز استان مازندران/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/09/97
 • تجديد تهيه مصالح و اجرای حدود ۴۱کيلومتر شبکه توزيع پراکنده پلی اتيلن و ۱۲۰ انشعاب در نواحی کرمان (آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 03/09/97
 • خريد لوله پلی اتيلن - آب و فاضلاب خوزستان/وزارت نيرو 20/08/97
 • تهيه مصالح و اجرای حدود تقريبی ۱۸۷ کيلومتر شبکه توزيع پلی اتيلن شهر نودژ (آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 27/08/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف طبق مشخصات فنی - شرکت گاز استان بوشهر/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 28/08/97

 

مناقصات لوله پلی اتیلن - منتشر شده 12 آبان 1397

 • لوله پلی اتيلن ۲۵۰ ميلی PE=۸۰ PN=۱۰ - شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي/وزارت نيرو 15/08/97
 • لوله پلی اتيلن ۱۶۰ PE=۸۰ PN=۱۰ - شرکت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقي/وزارت نيرو 15/08/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن درسايزهای ۲۵و۶۳و۱۲۵ميلی متری- شرکت گاز استان چهارمحال و بختياري/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/08/97
 • اجرای عمليات شبکه گذاری فولادی و پلی اتيلن.....در سطح محدوده شهرستان اصفهان و خمينی شهر و نواحی تابع - شرکت گاز استان اصفهان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 26/08/97
 • ساخت و نصب ۱۰۰۰ عدد علمک پلی اتيلن متمرکز و پراکنده در سطح شهر و روستاهای شهرستان تنکابن با اولويت (آگهی ارزیابی کیفی) شرکت گاز استان مازندران/ - وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 14/08/97
 • تجديد تهيه مصالح و اجرای حدود ۴۱ کيلومتر شبکه توزيع پراکنده پلی اتيلن و ۱۲۰ انشعاب در نواحی کرمان (آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 03/09/97
 • خريد لوله پلی اتيلن - آب و فاضلاب خوزستان/وزارت نيرو 20/08/97
 • تهيه مصالح و اجرای حدود تقريبی ۱۸۷ کيلومتر شبکه توزيع پلی اتيلن شهر نودژ(آگهی ارزیابی کیفی) - شرکت گاز استان کرمان/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 27/08/97
 • خريد لوله های پلی اتيلن در سايزهای مختلف طبق مشخصات فنی - شرکت گاز استان بوشهر/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 28/08/97
 • تامين و اجرای شبکه های توزيع پلی اتيلن روستاهای ميانکوه و شيرکوه فاز سوم - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 17/08/97
 • تامين و اجرای شبکه های توزيع پلی اتيلن فاز دوم روستاهای ميانکوه - شرکت گاز استان يزد/وزارت نفت (معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری) 17/08/97
 • اجرای عمليات شبكه جمع آوری و انتقال فاضلاب منطقه ۵ آذرشهر
 • خريد لوله پلي اتيلن تك جداره براي امورات آبفاي اردبيل،خلخال ( هشتجين ) و پارس آباد
 • تهيه و اجراي خط پمپاژ با لوله پلي اتيلن و شبكه داخلي آبرساني به مجتمع شهيد (قشلاق-دار انجير) از توابع شهرستان خنداب
 • تهيه و اجراي خط پمپاژ با لوله پلي اتيلن و شبكه داخلي آبرساني به مجتمع شمال
 • تهيه و اجراي شبكه داخلي با لوله پلي اتيلن و شبكه داخلي آبرساني به كردخورد
 • خرید لوله پلی اتیلن 9327 شرکت آبفار خراسان رضوی ( مشهد )
 • خرید۱۱۷۶۰مترلوله پلی اتیلن سایز۷۵الی۳۱۵میلیمتر/عمرانی/شرکت آبفااستان البرز
 • فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي اجراي شبكه جمع آوري و نصب انشعابات فاضلاب شهر رزن شماره ۱۸۹/۹۳
 • لوله گذاری و نصب انشعاب فاضلاب منطقه 1 و 3 قطعات ١ و ٢
 • تامین و تهیه لوله و متعلقات مربوطه و نصب و اجرای عملیات لوله گذاری بطول ١٥٠٠ متر شبکه جمع آوری فاضلاب و بازسازی انشعاب مربوطه بهمراه ساخت منهول در محدوده تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب منطقه ٣ شهر تهران
 • خرید و تحویل شیر آلات شبکه ، متعلقات داکتیل ، متعلقات انشعاب آب ( پلی اتیلن) متعلقات انشعاب آب ( شیرآلات برنزی ) ، واشر آلات لاستیکی و پیچ و مهره مورد نیاز مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران
 • اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب به متراژ ٥٦٤٣ متر با لوله پلی اتیلن و به قطر ٢٥٠ تا ٥٠٠ میلیمتر و احداث ١٤٧منهول بتنی و آجری طبق مشخصات مندرج در محدوده خود
 • اجرای 5860 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوندبر اینچ مربع به اقطار مختلف جهت ایجاد شبکه داخلی گازرسانی به روستاهای دژ پلیمان و شمس عرب و خلف آباد از توابع شهرستان گچساران
 • اجرای عملیات حدود 19 کیلومتر تعمیرات و توسعه شبکه پلی اتیلن و ساخت و نصب جابجایی و جمع آوری 650 مورد انشعاب پلی اتیلن جهت محدوده گازرسانی مناطق 2 و 4 اصفهان و نواحی تابعه
 • عملیات اصلاح شبکه در سایزهای 200، 160، 110، 63 پلی اتیلن به همراه اصلاح 5000 فقره انشعاب ناحیه جنوب غربی استان تهران
 • خرید حمل و باراندازی لوازم و لوله های پلی اتیلن آبیاری تحت فشار پارک جنگلی ثامن الائمه (ع) با تضمین 50 میلیون ریال
 • اجرای فاز دوم سیستم آبیاری تحت فشار پارک جنگلی ثامن الائمه (ع) با برآورد 2.300.238.809 ریال و تضمین 30 میلیون ریال
 • دیوارکشی و فنس کشی پارک جنگلی ثامن الائمه (ع) با برآورد 4.678.390.327 ریال و تضمین 50 میلیون ریال
 • خرید لوله پلی اتیلن 80 pe ناحیه استان خراسان شمالی
 • خرید۱۱۷۶۰مترلوله پلی اتیلن سایز۷۵الی۳۱۵میلیمتر/عمرانی/شرکت آبفااستان البرز
 • خرید ١٢٧ عدد انواع دریچه کامپوزیت

تعریف مناقصه

مناقصه در واقع یک فرآیند رقابتی اسـت که با هدف تأمین کیفیت مـورد نظر انجام میگردد،که این کیفیت براساس اسـناد مناقصه تعیین میشود.در طی مناقصه تعهدات موضـوع معـامله بـه مناقصه گری که کمترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می شود. مناقصه تنها مختص معاملات بزرگ که مبلغ قابل ملاحظه ای را شامل میشود میباشد.

 

مزایده اما اینگونه تعریف میشود بر اساس اجرای ماده13 آئین نامه مالی شهرداریها هرگاه شهرداری بخواهد اموال منقول و غیرمنقول را اجاره داده یا بفروش برساند باید ضمن اخذ مجوز یک مزایده با اجرا بگذارد.

در مناقصه ، سازمان و یا ارگانی که وظیفه برگزاری را به عهده دار مناقصه گزار گفته میشود، از جمله اینهای میتوان به قوای سه گانه جمهوری اسلامی من جمله وزارتخانه ها ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی را مثال زد. همچنین شخص حقیقی یا حقوقی که اسناد مناقصه را دریافت کرده و در آن شرکت میکند را مناقصه گر میگویند. مناقصات شامل دو بخش یک مرحله ای و دومرحله ای است که تفاوت آن در بخش ارزیابی فنی و بازرگانی پیشنهاد هاست.

همچنین از نقطه نظر دعوت مناقصه گران ، مناقصه شامل دو طبقه بندی زیر میباشد. پلی اتیلن در مناقصات

مناقصه عمومی: در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

مناقصه محدود: در آن فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار به اطلاع مناقصه گران می رسد.

فرایند مناقصه بدین صورت انجام میشود که ابتدا ، منابع مالی از سوی مناقصه گزار تامین شده و پس از تعیین نوع مناقصه و تهیه اسناد مربوطه و ارزیابی کیفی آن ، فراخوان انجام میشود . در نهایت با بررسی پیشنهادها و ارزیابی آنها برنده تعیین شده و قرار داد منعقد میگردد.

اسناد مناقصه شامل موارد زیر میباشد:

 1. دعوت نامه
 2. دستورالعمل شرکت در مناقصه، همراه با کاربرگ های ضمانت نامه شرکت
  در مناقصه و ضمانت نامه انجام2-2 تعهدات
 3. برگ پیشنهاد مناقصه
 4. موافقت نامه پیمان و شرایط پیمان، شامل عمومی و خصوصی
 5. نقشه ها و مشخصات فنی
 6. جدولها ، از جمله جدول پرداختها، جدول زمانی کارها ، جدول داده ها و جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها
 7. فرمها، گواهی نامه ها، تأییدیه ها و مدارک دیگر
 8. الحاقیه های صادره بعدی از سوی مناقصه گزار، در طول برگزاری مناقصه

Social Icons

polyethylene industry

سایت صنعت پلی اتیلن دانشنامه و پایگاهی با گستره‌ی وسيع و متغير از موضوعات مرتبط به صنعت لوله پلی اتیلن را برای استفاده عموم گردآوری نموده به طوری که تمامی اطلاعات ، جديد و قابل اعتماد بوده و همچنین امکان جستجو بر اساس سرفصل‌ها ، زيربخش ها و متنهای مورد نظر نیز وجود دارد . علاوه بر این کاربران میتوانند عضو سایت صنعت لوله پلی اتیلن شده و خود را به نویسنده حرفه‌ای دانشنامه لوله پلی اتیلن مبدل نموده و مطالب خود را در بخش‌ مقالات، انجمنهای تخصصی و وبلاگ سایت منتشر نمایند.